SERİMYA  7. ve 8. Sınıflar Arası Ulusal Matematik Yarışması

ŞARTNAME


Bu yarışmaya, 2012-2013 eğitim – öğretim yılında Türkiye Geneli ilköğretim okullarının 7. ve 8. sınıflarına devam eden öğrenciler katılabilirler.

Her okul, okul idaresi tarafından belirlenecek en fazla 5 öğrenci ile bu yarışmaya katılabilir. (1’den fazla okulu olan kurumlar toplamda 5 öğrenci ile katılabilir.)

"Serimya Yarışması" bilgi içeriği bakımından ortaokul 8. sınıfları esas olmakta olup zorluk düzeyi, matematikte özel yetenekleri keşfetme amacı doğrultusundadır. Bu sınav gerek içerik gerek düzeyi bakımından, ilköğretim öğrencilerinin girdiği diğer seçme ve giriş sınavlarında farklı olduğu bilinmektedir.

Yarışmayla ilgili örnek sorular okulumuzun Internet sitesinden temin edilebilir

Yarışma tek oturumdan oluşmakta olup "çoktan seçmeli test" ile yapılacaktır.

Yarışmada 30 soru sorulacak, özel ve devlet okullarının 10 sorusu ortak olacaktır. Yarışmacılara toplam 150 dakika süre verilecektir.

Yarışmaya katılmak isteyen okullar, İnternet sitemizden online başvuru yapacaklardır.Başvuru; 18 Mart 2013 ve 19 Nisan 2013 tarihleri arasındadır. Bu tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Katılım formunda belirtilen öğrencilerin yarışmaya katılmaması durumunda yerine başka bir öğrenci giremez.

Yarışmaya katılan misafirlerimizin konaklama, kahvaltı ve öğle yemeği Özel Servergazi Eğitim Kurumları tarafından karşılanacaktır.

Konaklamak isteyenler 22.04.2013 ile 24.04.2013 tarihleri arasında Müdür Başyardımcısı Ramazan Kılınç ile irtibata geçebilirler.

Yarışmaya katılacak öğrenciler nüfus cüzdanını veya resimli ve onaylı öğrenci belgesini yanlarında getirmek zorundadırlar. Kimlik belgesi olmayan öğrenciler yarışmaya alınmazlar.

Yarışmada cep telefonu, hesap makinesi, pergel, cetvel gibi araç-gereç kullanımına müsaade edilmez.

Aynı şirkete bağlı olan Özel Servergazi Orta Okulu ve Özel Servergazi Sabiha Süt Orta Okulu öğrencilerinin yarışma sonuçları değerlendirmeye alınmaz.